Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa zmianę sposobu obliczania wynagrodzenia (w określonej stałej stawce miesięcznej) za pracę w sytuacji otrzymywania przez pracownika wynagrodzenia lub zasiłku za czas choroby. Zmiana sposobu ustalania pensji za przepracowaną część miesiąca polegałaby na obliczeniu wynagrodzenia za czas przepracowany z uwzględnieniem stawki godzinowej. Obecnie przy ustalaniu wynagrodzenia w miesiącu w którym wystąpiła choroba przyjmuje się, że każdy  miesiąc liczy 30 dni, więc w przypadku wystąpienia choroby w miesiącu, który liczy mniej niż 30 dni dochodzi do sytuacji, w której pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za dni, których nie ma w kalendarzu. Propozycja resortu pracy w zakresie obliczenia pensji za przepracowaną część miesiąca w przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku przedstawia się następująco:

  •  Stałe, miesięczne wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę godzin nominalnych
    (do przepracowania) w danym miesiącu

Przykład:  Wynagrodzenie zasadnicze 2000,00 zł : 160 godzin (luty 2014) = 12,50 zł za godzinę pracy

  • Otrzymaną wartość należy pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika

Przykład:  12,50 zł x 24 godziny (3 dni choroby) = 300 zł

  • Otrzymaną wartość należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego
    za pełny przepracowany miesiąc

Przykład:  Wynagrodzenie zasadnicze 2000,00 zł – potrącenie za czas choroby 300,00 zł = 1700,00 zł
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca wyniesie 1700,00 zł

Zdaniem Ministerstwa Pracy możliwe jest odstąpienie od powyższej reguły obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i wypłacenia pracownikowi pełnego wynagrodzenia za pracę w sytuacji, kiedy pracownik pomimo choroby wypracował w danym miesiącu pełny miesięczny wymiar czasu pracy.