Dnia 23 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzającej szereg zapowiadanych przez rząd zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Jedną ze zmian jest wprowadzenie ryczałtu dla pracowników wykorzystujących samochód służbowy do celów prywatnych.

Nowe przepisy, tj. art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r. przewidują, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie wynosiła:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot 250 lub 400 złotych w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego samochodu służbowego.

Powyższe zmiany obowiązują jedynie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i nie mają zastosowania do osób wykonujących prace w ramach umów zleceń, umów o dzieło czy kontraktów menadżerskich.

SPSC