Od 2016 r. zamiast papierowych zwolnień obowiązywać będą tzw. e-zwolnienia. W związku z tą zmianą, lekarze nie będą musieli już wypełniać papierowych druków ZLA i przekazywać ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracodawcy. Informacja o chorobie ubezpieczonego będzie przekazywana do ZUS i do pracodawcy drogą elektroniczną.

Na wniosek środowiska lekarskiego został ustalony okres przejściowy. Oznacza to, że przez 2 lata obok e-zwolnień, nadal będą honorowane zwolnienia w formie papierowej. Od 2017 roku obowiązywać już będą wyłącznie zwolnienia w formie elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach (np.: brak dostępu do internetu podczas wizyty domowej) możliwe będzie wystawienie zwolnienia na tradycyjnym druku.
Największą wadą tradycyjnych zwolnień był brak możliwości kontroli krótkookresowych zwolnień lekarskich przez ZUS. Po wprowadzeniu e-zwolnień, ZUS zyska możliwość natychmiastowej weryfikacji zasadności wystawionych zwolnień, która pozwoli ograniczyć proceder wyłudzania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dzięki wprowadzeniu e-zwolnień ZUS zaoszczędzi w 2017 roku ok. 212 mln zł.

SPSC